fbpx
Evropa i ja
јануар 8, 2021
Energetska pića i uticaj na adolescente
март 25, 2021
Evropa i ja
јануар 8, 2021
Energetska pića i uticaj na adolescente
март 25, 2021
Prikaži sve

Konkurs „Evropa i ja“

Učenici od I do III razreda naše škole, organizovani u dva tima, uzeli su učešće na jedanaestom konkursu „Evropa i ja“, u okviru Evropskog dnevnika.

Konkurs je završen 15.02.2021. godine u organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji, a glasanje će trajati do 05.03.2021. godine. Ukupno će biti nagrađeno petnaest radova, po tri pobednika u svakoj od kategorija (foto radovi, blog tekst, video formati, strip/karikatura, multimedijalni format). Ovogodišnje teme konkursa bile su: EU i Srbija, EU u tvom svakodnevnom životu, Mitovi o EU,  Ljudska prava i  Životna sredina i klimatske promene.

Naši učenici su organizovani u dva tima, obradili temu Životna sredina i klimatske promene.

Prvi tim u sledećem sastavu: Apostolović Nikola (II1) , Mišić Milica (III1) i Danica Stojanović (II1), obradio je ovu temu kroz socijalni eksperiment i istraživanje zaštite čovekove sredine. Učenici su u opisu svog rada napomenuli veoma važne zaključke. Na ono što je vidljivo i pojmovno i teminološki mapirano lakše se može uticati. Kažu da je pažnja javnosti daleko senzibilisanija za odnos čoveka prema prirodi i životnoj sredini odkada je primećen i imenovan pojam rupe u ozonskom omotaču. Interesovalo nas je u kojoj meri i na koji način su sugrađani zainteresovani za probleme zagađenja čovekove sredine i modalitete delovanja koji bi ovo smanjili i zaustavili. To  nas je motivisalo da napravimo mali socijalni eksperiment i prolaznicima u blizini škole postavimo nekoliko pitanja na ovu temu. Rezultati su bili donekle iznenađujući.  Sagovornici su bili veoma zainteresovani za temu i većina se složila da je potrebno hitno delovati da bi se zaustavio štetan uticaj  čoveka na okolinu. Rezultati koje smo dobili ohrabruju nas da nastavimo istraživanje i da rezultate ozbiljnije metodološki obradimo i protumačimo.

Drugi tim u sledećem sastavu: Aleksa Skendžić (III1), Delić Luka (III1) i Luka Papić (III1), obradio je temu Životna sredina i klimatske promene, sa posebnim akcentom na klimatske promene i uticaj čoveka u tom pogledu. Klimatske promene utiču na sve nas. Da li su posledica delovanja čoveka? To ne možemo da tvrdimo sa sigurnošću. Da je čovek ugrozio prirodnu sredinu i  pospešio nestanak mnogih životinjskih i biljnih vrsta, naprotiv, sasvim je evidentno. Bitno je da nesavestan odnos nas ljudi prema prirodi koji utiče i na opstanak ljudske vrste, nije bespovratan. Sada, kada još nije kasno da preduzmemo odgovornost i konkretne korake u zaštiti sredine u kojoj živimo od nas samih, nemamo izgovora da to ne učinimo. Šta ćemo, a šta nećemo učiniti ? To zavisi od naše svesti.

 

Radove naših učenika možete pronaći na sajtu evropskog dnevnika https://www.evropskidnevnik.rs/video-kategorija/

putem koga možete i glasati za njih. Veoma je važno da podržimo inicijativu naših učenika da unesu neophodne promene na lokalnom nivou, koje će samim tim uticati i na globalne promene.

Enrollment / Зачисление