parallax background

OPŠTA GIMNAZIJA


Nastava u Privatnoj gimnaziji „Antoni MP Barili” ostvaruje se po nastavnom planu i programu opšteg smera, propisan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Po završetku stiče se nacionalna diploma koja učenicima omogućava prohodnost  ka svim fakultetima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

NASTAVA


Nastavom u Nacionalnom programu realizujemo savremeni koncept obrazovanja po jedinstvenom modelu i to na sledeći način

• Od 8:30 do 17:00 je radno vreme škole
• Od 8:30 do 9:00 koordinacijom i blagovremenim informisanjem svih učesnika nastavnog procesa svakodnevno se pripremamo za uspešan početak školskih aktivnosti.
• Od 9:00 do 14:00 počinje redovna nastava i završava se, u zavisnosti od broja časova

Mentorski rad od 14:30h do 16.30, podrazumeva :

• Lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa
• Brži napredak učenika koji nemaju dovoljno znanja iz određenih oblasti

Školski program je podeljen na dva ciklusa.

• Utorak i četvrtak su dani u kojima preovladavaju prirodne nauke kako bi učenici stekli sveobuhvatnije, povezano, znanje iz fizike, matematike, biologije i hemije.

• Ponedeljak i sreda su dan u kojima je akcenat na društvenim naukama dok je petak rezervisan za umetnost i fizičku kulturu.

Uz ovakvu nastavu učenik je garantovano uspešan, uči bez stresa, školovanje mu je zadovoljstvo i ne želi da beži od škole i obaveza.

PREDNOSTI UPISA U NAŠU ŠKOLU • Nastava se odvija u malim grupama što omogućava individualan pristup svakom učeniku, kvalitetan nastavni proces i kvalitetnu interakciju , dobru disciplinu , prijatnu atmosferu u toku rada kao i primenu velikog broja nastavnih metoda.
 • Škola je uvela posebno koncipiran program uvoda u nastavu. Cilj ovog programa je razvoj socijalne pismenosti i opšte informisanosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Redovnim održavanjem radionica nastavnom procesu se pristupa na kreativan i zabavan način čime se kod učenika podstiču entuzijazam, stvaralaštvo i samospoznaja.Osim što obogaćuju nastavu radionice kod dece razvijaju neophodne životne veštine koje su imperativ savremenog načina života.
 • Cilj nam je da kroz individualni i grupni rad kod učenika razvijemo radne navike, kooperativnost, toleranciju, kritičko mišljenje, kreativnost i praktičnu primenu stečenih znanja.
 • Učenici stiču jezičke kompetencije na maternjem i stranom jeziku, osnovne kompetencije u oblasti nauke i tehnologije, digitalno se opismenjuju, stiču veštine uspešnog učenja i življenja te razvijaju svoje umetničke potencijale i afinitete.
 • Tokom svih godina školovanja pomažemo im da bolje definišu svoje profesionaslno opredeljenje te da donesu ispravne odluke o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja kao i kvaliteta svog celokupnog života.
 • Podstičemo učenike na razvoj ekološke svesti, humanosti i negovanje dobrih i konstruktivnih međuljudskih odnosa. Pomažemo razvoj njihovog ličnog i nacionalnog identiteta uz podsticanje na multikulturalizam i prihvatanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne različitosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Kroz našu formulu obrazovanja (škola, roditelj, nastavnik, učenik) učenici postižu intelektualnu, emocionalnu , fizičku, moralnu i socijalnu zrelost - razvijaju se u srećne i uspešne mlade ljude.
 • Omogućavamo učenicima da steknu i integrišu znanja iz prirodnih i društvenih nauka što im, pored opšteg obrazovanja, omogućava i upis na sve fakultete u zemlji i inostranstvu.
 • Naš stručni obrazovni tim veoma je kompetentan i motivisan za uspešno ostvarenje svih vaspitno obrazovnih ciljeva. Negujemo duh saradnje i verujemo u velika postignuća koja su rezultat timskog rada i dobre sinergije među učenicima, roditeljima i zaposlenima u našoj školi.

Izaberi svoj smer!

ŠKOLA NUDI

Učenici opšte gimnazije imaju na raspolaganju:
• Korišćenje svih savremenih didaktičkih sredstva:
3D simulacije, pametne table, virtuelna učionica i biblioteku gimnazije
• S dnevnik
• Osiguranje učenika
• Fakultativne aktivnosti
• Pristupa računarima i tabletima sa svom neophodnom literaturom
• Rad sa mentorom
• Korišćenje prostora u školi i van nje u skladu sa predviđenim programom
• Organizaciju kulturnih, kreativnih, sportskih i drugih sadržaja
• Godišnji sistematski lekarski pregled
• Fizičko-tehničko obezbeđenje objekta
• Edmodo - edukativna platforma

DRŽAVNA MATURA


Veliki izazov koji se postavlja pred učenike novih generacija je polaganje državne mature pa je stoga veoma važno koju školu ćete odabrati za Vaše dete. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu i posebno modeliranim  programima  pripremamo učenike da veoma uspešno ispune sve obrazovne zahteve koji su neophodni za ostvarenje tog cilja. Svi naši učenici se s lakoćom upisuju na državne univerzitete u zemlji i inostranstvu  što govori o kvalitetu obrazovanja koji pružamo i čijem usavršavanju konstantno težimo.


U nacionalni program učenici se upisuju u toku cele godine!

Poseban program namenjen je  učenicima  koji se upišu u školu sa lošijim uspehom. Škola se posebno brine da takvim učenicima u individualnom radu pruži, prvenstveno samopouzdanje, pokaže veštine učenja, i pomogne učeniku da se razvije u emocionalno zrelu ličnost.

Budimo zajedno korak ispred svih i doprinesimo srećnijoj i kvalitetnijoj budućnosti učenika, njihovih porodica, zajednice i društva u celini!

VASPITNO-OBRAZOVNE KOMPETENCIJECiljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja su sticanje opšteg obrazovanja i vaspitanja i priprema za sticanje daljeg. Od ove godine posebno se stavlja akcenat na novu filozofiju obrazovnog cilja. Srednjim obrazovanjem i vaspitanjem ostvaruje se:

 • razvoj intelektualnih kapaciteta znanja dece i učenika nužnih za razumevanje prirode, društva, sebe i sveta u kome žive, u skladu sa njihovim razvojnim potrebama, mogučnostima i interesovanjima a po uzoru najkvalitetnijeg obrazovnog programa Republike Finske.
 • podsticanje i razvoj fizičkih i zdravstvenih sposobnosti dece i učenika kroz kontrolu stručnih lica.
 • osposobljavanje za rad, dalje obrazovanje i samostalno učenje, u skladu sa načelima stalnog usavršavanja i načelima doživotnog učenja.
 • osposobljavanje za samostalno i odgovorno donošenje odluka koje se odnose na sopstveni razvoj i budući život.
 • razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina, kao i kulture drugih zemalja., zbog prisustva i upisa stranih državljana.
 • omogućavanje uključivanja u procese evropskog i međunarodnog povezivanja.
 • razvijanje svesti o značaju zaštite i očuvanja prirodne i životne sredine.
 • usvajanje, razumevanje i razvoj osnovnih socijalnih i moralnih vrednosti demokratski uređenog, humanog i tolerantnog društva.
 • uvažavanje pluralizma vrednosti i omogućavanje, podsticanje i izgradnja sopstvenog sistema vrednosti i vrednosnih stavova koji se temelje na načelima različitosti i dobrobiti za sve.
 • poštovanje prava dece ljudskih i građanskih prava i osnovnih sloboda i razvijanje sposobnosti za život u demokratski uređenom društvu.
 • razvijanje kod dece i učenika radoznalosti i otvorenosti za kulture tradionacionalnih crkava i verskih zajednica kao i jačanje poverenja među decom i učenicima i sprečavanje ponašanja koja narušavaju ostvarivanje prava na različitost.
 • razvijanje i negovanje drugarstva i prijateljstva, razvijanje i usvajanje vrednosti zajedničkog života i podsticanje individualne odgovornosti.