fbpx
Fizika u Privatnoj gimnaziji “Antoni MP Barili”
March 25, 2021
Fizika u Privatnoj gimnaziji “Antoni MP Barili”
March 25, 2021
Prikaži sve

Predavanje na temu “Prevencija polno prenosivih bolesti i reproduktivno zdravlje mladih”

Za učenike završnih razreda organizovano je predavanje na temu “Prevencija polno prenosivih bolesti i reproduktivno zdravlje mladih”, kako bi učenici povezali znanja koja stiču iz predmeta kao što su biologija ili fizičko i zdravstveno vaspitanje sa iskustvima i preporukama stručnjaka u oblasti medicine.

Imali smo tu čast da ugostimo predavača ispred VMA, sa dugogodišnjim iskustvom u radu na prevenciji i edukaciji dece, mladih i zaposlenih u okviru različitih ustanova. Veoma je važno da razgovaramo sa decom na ovu temu, kako bismo im pomogli u formiranju zdravih stilova života, higijenskih navika i opšte brige o zdravlju.

Učenike moramo detaljno upoznati sa uzročnicima polno prenosivih bolesti, načinom prenošenja, simptomima, postupanjem u slučaju da se jave određeni simptomi kako bi se na vreme lečila infekcija i zaustavilo širenje, a na taj način sačuvalo reproduktivno zdravlje. Učenici su postavljali pitanja i pokazali zainteresovanost tokom predavanja, jer je samo predavanje koncipirano tako da dobiju informacije koje su prilagođene njihovom uzrastu i razvojnim potrebama.

Evaluacija predavanja od strane učenika, pokazala je da su učenici ocenili dobijene informacije kao izuzetno korisne, a predavača kao kompetentnog za datu temu.

Enrollment / Зачисление