PROGRAM ZA SPORTISTE

Gimnazija opšteg smera, filološka, it sa prilagođenim programima za mlade telente, omogućava sticanje veština i znanja iz oblasti i predmeta predviđenih nastavnim planovima i programima Ministarstva Prosvete Republike Srbije.

Sistem kombinovanog obraziovanja Barilli je najbolje dizajniran tako da se dužina trajanja nastave maksimalno prilagođava, a postižu se dugoročni efekti u formiranju ličnosti sa utemeljenom opštom kulturom, modernim obrazovanjem i funkcionalnim znanjem stranih jezika.

NASTAVA

 

Nastavom u redovnom programu realizujemo savremeni koncept obrazovanja po jedinstvenom modelu i to na sledeći način

• Od 8:30 do 17:00 je radno vreme škole
• Od 8:30 do 9:00 koordinacijom i blagovremenim informisanjem svih učesnika nastavnog procesa svakodnevno se pripremamo za uspešan početak školskih aktivnosti.
• Od 9:00 do 14:00 počinje redovna nastava i završava se, u zavisnosti od broja časova

Mentorski rad od 14:30h do 16.30

• Raspored individualnog sportskog programa prilagodjava se učeniku u dogovoru sa klubom i njegovim obavezama
• Brži napredak učenika koji nemaju dovoljno znanja iz određenih oblasti

866933_school-textbooks_512x512

Naša škola organizuje školovanje kroz dva organizaciona modela:

  1. Individualni model
  2. Grupni model

Metodološka posebnost Programa Barilli ogleda se u kombinovanim komunikacionim modelima online e-learning i neposrednoj nastavi.

Druga metodološka posebnost je mogućnost izbora modela kojim se kroz različite predmete usvajaju znanja iz opšte obrazovanog programa sa akcentom na učenje različitih jezika i kultura.

Iskustvo pokazuje da prilagođeno školovanje u obliku individualno-konsultativnog rada i individualnom i grupnom modelu daje najbolje rezultate.

Sport-barilli1
devojcica

Motivisanost učenika je velika, jer se za svakog od njih pravi poseban kurikulum i to po principu preporučenog i odabranog programa. Učenik pravi svoj raspored predmeta koji će savladati, određuje i broj časova koji će posvetiti pojedinom programu. Takođe, može odrediti nivo na kome će izučavati predmet, što zavisi od interesovanja, sklonosti, potreba i mogućnosti učenika.

U ovom obliku školovanja školska godina ne mora da se podudara sa redovnim školskim kalendarom. Trajanje godine može se prilagoditi potrebama učenika u odnosu na obaveze koje ima u sportu ili umetničkim disciplinama (nastupi, takmičenja, putovanja). Ocena za svaki predmet se formira kao interakcija u individualnom, konsultativnom radu, a ne po modelu klasičnog ispita.

Ovakav fleksibilni metod rada pogoduje organizaciji rada u sportskim klubovima, umetničkim i kulturnim udruženjima, muzičkim školama koje učenici pohađaju uz redovan obrazovni program.

SAT (Scholastic Aptitude Test)

SAT (Scholastic Aptitude Test) je vrsta standardizovanog američkog prijemnog ispita koji je obavezan za upis na američke fakultete, ili za dobijanje sportskih ili akademskih stipendija. U SAD-u univerziteti koriste ovakav vid testiranja kako bi klasifikovali prijavljene studente i proverili nivo znanja kandidata. Test se polaže na engleskom jeziku i sastoji se iz 3 dela: Reading test, Writing and Language test i Math test.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) se koristi za evaluaciju znanja engleskog jezika osoba kojima engleski nije maternji jezik. Potreban je za upis na studije u SAD-u, kao i za upis na mnoge međunarodne programe studija, a široko je prihvaćen i u evropskim institucijama visokog obrazovanja.

IELTS (International English Language Testing System) je standardizovan test engleskog jezika. Za razliku od ostalih ispita, IELTS testira funkcionalno znanje kandidata što znači da nema klasičnih gramatičkih vežbi gde glagole u zagradi stavljate u odgovarajuće vreme. IELTS ne interesuje da li znate teoriju, već šta ste sa svojim znanjem sposobni da uradite – koliko dobro razumete, govorite i pišete engleski. Postoje dve verzije testa: IELTS Academic i IELTS General Training. IELTS Academic se koristi kao dokaz o znanju engleskog jezika pri upisu na fakultete u inostranstvu. IELTS General Training je dokaz o znanju engleskog jezika za potrebe useljenja, boravka ili rada u inostranstvu, odnosno dobijanje vize.

DRŽAVNA MATURA

Veliki izazov koji se postavlja pred učenike novih generacija je polaganje državne mature pa je stoga veoma važno koju školu ćete odabrati za Vaše dete. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu i posebno modeliranim  programima  pripremamo učenike da veoma uspešno ispune sve obrazovne zahteve koji su neophodni za ostvarenje tog cilja. Svi naši učenici se s lakoćom upisuju na državne univerzitete u zemlji i inostranstvu  što govori o kvalitetu obrazovanja koji pružamo i čijem usavršavanju konstantno težimo.

Barili-baner-12-godina_red

PREDNOSTI UPISA U NAŠU ŠKOLU

Izaberi svoj smer!

Na kraju školovanja dobija se diploma po važećim propisima Ministarstva Prosvete Republike Srbije ili po osnovu licence međunarodnog verifikovanog programa.