IT GIMNAZIJA

ODELJENJE UČENIKA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU 
Savremeni tokovi u svim privrednim i naučnim oblastima zahtevaju sve veću primenu računara, multidisciplinarno obrazovanje i timski rad. Nastavni plan i program za odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku realizuje se po najvišim standardima, po uzoru na već oformljene privatne škole u IT sektoru, a uz korišćenje savremenih tehnologija i dobro obučenog kadra.

NASTAVA


Nastavom u Nacionalnom programu realizujemo savremeni koncept obrazovanja po jedinstvenom modelu i to na sledeći način

• Od 8:30 do 17:00 je radno vreme škole
• Od 8:30 do 9:00 koordinacijom i blagovremenim informisanjem svih učesnika nastavnog procesa svakodnevno se pripremamo za uspešan početak školskih aktivnosti.
• Od 9:00 do 14:00 počinje redovna nastava i završava se, u zavisnosti od broja časova

Mentorski rad od 14:30h do 16.30, podrazumeva :

• Lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa
• Brži napredak učenika koji nemaju dovoljno znanja iz određenih oblasti


CILJ PROGRAMA IT GIMNAZIJE


 • Kombinujemo savremene tehnologije ali ne zanemarujemo pedagoški uticaj struke. Svi naši profesori obučavaju se u informativnim kompetencijama kako bi svojim profesionalnim znanjem produbili istraživanja učenika u procesu učenja, a gradivo modulirano povezivali u cilju socijalne i informativne pismenosti.

 • Naša IT gimnazija uvodi učenike u svet računarstva i informatike putem nastave koja se odvija u abinetu opremljenom savremenom vrhunskom računarskom opremom koja je u potpunosti prilagođena potrebama učenika.

 • Učenike osposobljavamo za samostalno upravljanje procesom učenja i uspešno prevazilaženje teškoća sa kojim se susreću tokom obrazovnog procesa. Podstičemo ih da izgrade zdrave životne stilove i obučavamo kako da svoje ideje pretoče u akciju.

 • Učenici se osnažuju da sarađuju i timski rade na rešavanju različitih problema i da kompetentno i kritički koriste informacione tehnologije. Razvijamo im svest o značaju upotrebe računara i društvenih mreža bez zloupoptrebe i preterivanja kao i svest o tome kako nauka i tehnologija oblikuju život u savremenom društvu.

 • Koristeći znanja i veštine iz različitih predmeta probleme rešavaju konstruktivno, promišljeno i kreativno.

STRUČNI TIM


Naš stručni obrazovni tim veoma je kompetentan i motivisan za uspešno ostvarenje svih vaspitno obrazovnih ciljeva. Negujemo duh saradnje i verujemo u velika postignuća koja su rezultat timskog rada i dobre sinergije među učenicima, roditeljima i zaposlenima u našoj školi. Svim učenicima obezbeđen je mentorski rad, prilikom kog se koriste sva dostupna sredstva moderne komunikacije.

SAVLADAVANJE PROGRAMA


Polaznicima naše IT gimnazije nudimo brzo i lako savladavanje raznih programa kao što su rad sa grafičkim softverima, kreiranje aplikacija, izradu web sajtova i sl., uz posebnu pogodnost učenja većeg broja časova engleskog jezika. Posle svakog savladanog programa ucenici dobijaju sertifikate

PRAKSA

Planiramo da učenike povežemo sa privrednim subjektima kako bi stekli više praktičnog znanja i razvili kreativne i radne sposobnosti. Kako naši učenici nastavljaju školovanje na fakultetima u zemlji i inostranstvu, ovim smerom im omogućavamo uspešan nastavak školovanja u okviru izabranih elitnih državnih i prestižnih inostranih vaspitno-obrazovnih ustanova. U dosadašnjem školovanju naši učenici se uspešno upisuju na fakultete IT i FON-a.

DRŽAVNA MATURA


Veliki izazov koji se postavlja pred učenike novih generacija je polaganje državne mature pa je stoga veoma važno koju školu ćete odabrati za Vaše dete. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu i posebno modeliranim  programima  pripremamo učenike da veoma uspešno ispune sve obrazovne zahteve koji su neophodni za ostvarenje tog cilja. Svi naši učenici se s lakoćom upisuju na državne univerzitete u zemlji i inostranstvu  što govori o kvalitetu obrazovanja koji pružamo i čijem usavršavanju konstantno težimo.

PREDNOSTI UPISA U NAŠU ŠKOLU

 • Nastava se odvija u malim grupama što omogućava individualan pristup svakom učeniku, kvalitetan nastavni proces i kvalitetnu interakciju , dobru disciplinu , prijatnu atmosferu u toku rada kao i primenu velikog broja nastavnih metoda.
 • Škola je uvela posebno koncipiran program uvoda u nastavu. Cilj ovog programa je razvoj socijalne pismenosti i opšte informisanosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Redovnim održavanjem radionica nastavnom procesu se pristupa na kreativan i zabavan način čime se kod učenika podstiču entuzijazam, stvaralaštvo i samospoznaja.Osim što obogaćuju nastavu radionice kod dece razvijaju neophodne životne veštine koje su imperativ savremenog načina života.
 • Cilj nam je da kroz individualni i grupni rad kod učenika razvijemo radne navike, kooperativnost, toleranciju, kritičko mišljenje, kreativnost i praktičnu primenu stečenih znanja.
 • Učenici stiču jezičke kompetencije na maternjem i stranom jeziku, osnovne kompetencije u oblasti nauke i tehnologije, digitalno se opismenjuju, stiču veštine uspešnog učenja i življenja te razvijaju svoje umetničke potencijale i afinitete.
 • Tokom svih godina školovanja pomažemo im da bolje definišu svoje profesionaslno opredeljenje te da donesu ispravne odluke o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja kao i kvaliteta svog celokupnog života.
 • Podstičemo učenike na razvoj ekološke svesti, humanosti i negovanje dobrih i konstruktivnih međuljudskih odnosa. Pomažemo razvoj njihovog ličnog i nacionalnog identiteta uz podsticanje na multikulturalizam i prihvatanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne različitosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Kroz našu formulu obrazovanja (škola, roditelj, nastavnik, učenik) učenici postižu intelektualnu, emocionalnu , fizičku, moralnu i socijalnu zrelost - razvijaju se u srećne i uspešne mlade ljude.
 • Omogućavamo učenicima da steknu i integrišu znanja iz prirodnih i društvenih nauka što im, pored opšteg obrazovanja, omogućava i upis na sve fakultete u zemlji i inostranstvu.
 • Naš stručni obrazovni tim veoma je kompetentan i motivisan za uspešno ostvarenje svih vaspitno obrazovnih ciljeva. Negujemo duh saradnje i verujemo u velika postignuća koja su rezultat timskog rada i dobre sinergije među učenicima, roditeljima i zaposlenima u našoj školi.

Izaberi svoj smer!