IT GIMNAZIJA


Savremeni tokovi u svim privrednim i naučnim oblastima zahtevaju sve veću primenu računara, multidisciplinarno obrazovanje i timski rad. Nastavni plan i program za odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku realizuje se po najvišim standardima, po uzoru na već oformljene privatne škole u IT sektoru, a uz korišćenje savremenih tehnologija i dobro obučenog kadra.

NASTAVA


Nastavom u Nacionalnom programu realizujemo savremeni koncept obrazovanja po jedinstvenom modelu i to na sledeći način

• Od 8:30 do 17:00 je radno vreme škole
• Od 8:30 do 9:00 koordinacijom i blagovremenim informisanjem svih učesnika nastavnog procesa svakodnevno se pripremamo za uspešan početak školskih aktivnosti.
• Od 9:00 do 14:00 počinje redovna nastava i završava se, u zavisnosti od broja časova

Mentorski rad od 14:30h do 16.30, podrazumeva :

• Lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa
• Brži napredak učenika koji nemaju dovoljno znanja iz određenih oblastiVeliki izazov koji se postavlja pred učenike novih generacija je polaganje državne mature pa je stoga veoma važno koju školu ćete odabrati za Vaše dete. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu i posebno modeliranim programima pripremamo učenike da veoma uspešno ispune sve obrazovne zahteve koji su neophodni za ostvarenje tog cilja. Svi naši učenici se s lakoćom upisuju na državne univerzitete u zemlji i inostranstvu što govori o kvalitetu obrazovanja koji pružamo i čijem usavršavanju konstantno težimo.

PREDNOSTI UPISA U NAŠU ŠKOLU  • Nastava se odvija u malim grupama što omogućava individualan pristup svakom učeniku, kvalitetan nastavni proces i kvalitetnu interakciju , dobru disciplinu , prijatnu atmosferu u toku rada kao i primenu velikog broja nastavnih metoda.
  • Kombinujemo savremene tehnologije ali ne zanemarujemo pedagoški uticaj struke. Svi naši profesori obučavaju se u informativnim kompetencijama kako bi svojim profesionalnim znanjem produbili istraživanja učenika u procesu učenja, a gradivo modulirano povezivali u cilju socijalne i informativne pismenosti.
  • Naša IT gimnazija uvodi učenike u svet računarstva i informatike putem nastave koja se odvija u kabinetu opremljenom savremenom vrhunskom računarskom opremom koja je u potpunosti prilagođena potrebama učenika.
  • Učenike osposobljavamo za samostalno upravljanje procesom učenja i uspešno prevazilaženje teškoća sa kojim se susreću tokom obrazovnog procesa. Podstičemo ih da izgrade zdrave životne stilove i obučavamo kako da svoje ideje pretoče u akciju. Učenici se osnažuju da sarađuju i timski rade na rešavanju različitih problema i da kompetentno i kritički koriste informacione tehnologije. Razvijamo im svest o značaju upotrebe računara i društvenih mreža bez zloupoptrebe i preterivanja kao i svest o tome kako nauka i tehnologija oblikuju život u savremenom društvu. Koristeći znanja i veštine iz različitih predmeta probleme rešavaju konstruktivno, promišljeno i kreativno.
  • Naš stručni obrazovni tim veoma je kompetentan i motivisan za uspešno ostvarenje svih vaspitno obrazovnih ciljeva. Negujemo duh saradnje i verujemo u velika postignuća koja su rezultat timskog rada i dobre sinergije među učenicima, roditeljima i zaposlenima u našoj školi.
  • Svim učenicima obezbeđen je mentorski rad, prilikom kog se koriste sva dostupna sredstva moderne komunikacije.
  • Polaznicima naše IT gimnazije nudimo brzo i lako savladavanje raznih programa kao što su rad sa grafičkim softverima, kreiranje aplikacija, izradu web sajtova i sl., uz posebnu pogodnost učenja većeg broja časova engleskog jezika.
  • Planiramo da učenike povežemo sa privrednim subjektima kako bi stekli više praktičnog znanja i razvili kreativne i radne sposobnosti. Kako naši učenici nastavljaju školovanje na fakultetima u zemlji i inostranstvu, ovim smerom im omogućavamo uspešan nastavak školovanja u okviru izabranih elitnih državnih i prestižnih inostranih vaspitno-obrazovnih ustanova. U dosadašnjem školovanju naši učenici se uspešno upisuju na fakultete IT i FON-a.
  • Obezbeđena je i praksa u eminentnim IT centrima kao i mogućnost paralelnog pohađanja Filološke gimnazije čime se kompetencije iz obe oblasti (jezičke i informacione) podižu na jedan viši nivo što učenicima omogućava lakše i brže praćenje savremenih trendova u obrazovanju.

Izaberi svoj smer!

VASPITNO-OBRAZOVNE KOMPETENCIJECilj obrazovanja i vaspitanja za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku je da se putem sticanja funkcionalnih znanja ovlada veštinama formiranja stavova i vrednosti i da se u okviru predviđenih nastavnih predmeta, obezbedi:
• pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama, interesovanjima;

• sticanje znanja, ovladavanje veštinama i formiranje vrednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalje školovanje, život i rad u savremenom društvu;

• unapređivanje jezičke, umetničke, kulturne, naučne, tehničke i matematičke pismenosti, što je neophodno za nastavak obrazovanja i profesionalni razvoj;

• podrška razvoju međupredmetnih kompetencij koje obezbeđuju učenicima uspešno snalaženje u svakodnevnom životu i radu;

• kompetenciju komunikacije na srpskom (ili maternjem) jeziku na primeren, konstruktivan i kreativan način;

• informatičku kompetenciju u vidu kompetentnog i kritičkog korišćenja tehnologije informacionog društva u raznovrsnim situacijama;

• matematičku kompetencija kojom učenik može da identifikuje i razume ulogu koju matematika ima u savremenom životu i aktivno, konstruktivno i kritički učestvuje u životu zajednice i doprinosi njenom razvoju;

• naučno-tehnološku kompetenciju kojom učenik razume, koristi i primenjuje znanje i naučne metode;

• kompetenciju za rešavanje problema, odnosno, spremnost učenika da se angažuje i konstruktivno i promišljeno doprinese rešavanju problema sa kojima se suočava zajednica kojoj pripada;

• kompetenciju za učenje kojom je učenik u stanju da organizuje učenje, samostalno ili u grupi, na efikasan način i u skladu sa sopstvenim potrebama;

• kompetenciju za odgovoran odnos prema zdravlju; čenik je svestan kratkoročnih i dugoročnih, posledica ponašanja koje ugrožava fizičko i mentalno zdravlje osobe, ima izgrađene zdrave životne stilove i spreman je da se ponaša u skladu sa njima;

• kompetenciju za upravljanje sopstvenim ponašanjem i spremnost za akciju;

• socijalnu kompetenciju (saradnja, timski rad) zahvaljujući kojoj čenik ume da sarađuje i timski radi na rešavanju različitih problema koji su od značaja za njega i širu društvenu zajednicu;

• građansku kompetenciju za život u demokratskom društvu odnosno, spremanost da aktivno i konstruktivno učestvuje u različitim sferama društvenog života;

• kulturnu kompetenciju- razumevanje značaja koji kultura ima za razvoj i prosperitet pojedinca i društva;

• kompetenciju za održivi razvoj u vidu spremanosti da se aktivno i konstruktivno učestvuje u različitim sferama društvenog života;