parallax background

IT GIMNAZIJA


Savremeni tokovi u svim privrednim i naučnim oblastima zahtevaju sve veću primenu računara, multidisciplinarno obrazovanje i timski rad. Nastavni plan i program za odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku realizuje se po najvišim standardima, po uzoru na već oformljene privatne škole u IT sektoru, a uz korišćenje savremenih tehnologija i dobro obučenog kadra.

NASTAVA

 

Nastavom u Nacionalnom programu realizujemo savremeni koncept obrazovanja po jedinstvenom modelu i to na sledeći način

• Od 8:30 do 17:00 je radno vreme škole
• Od 8:30 do 9:00 koordinacijom i blagovremenim informisanjem svih učesnika nastavnog procesa svakodnevno se pripremamo za uspešan početak školskih aktivnosti.
• Od 9:00 do 14:00 počinje redovna nastava i završava se, u zavisnosti od broja časova

Mentorski rad od 14:30h do 16.30, podrazumeva :

• Lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa
• Brži napredak učenika koji nemaju dovoljno znanja iz određenih oblasti

866933_school-textbooks_512x512
it smer

Veliki izazov koji se postavlja pred učenike novih generacija je polaganje državne mature pa je stoga veoma važno koju školu ćete odabrati za Vaše dete. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu i posebno modeliranim programima pripremamo učenike da veoma uspešno ispune sve obrazovne zahteve koji su neophodni za ostvarenje tog cilja. Svi naši učenici se s lakoćom upisuju na državne univerzitete u zemlji i inostranstvu što govori o kvalitetu obrazovanja koji pružamo i čijem usavršavanju konstantno težimo.

PREDNOSTI UPISA U NAŠU ŠKOLU

Izaberi svoj smer!

VASPITNO-OBRAZOVNE KOMPETENCIJE

Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja su sticanje opšteg obrazovanja i vaspitanja i priprema za sticanje daljeg. Od ove godine posebno se stavlja akcenat na novu filozofiju obrazovnog cilja. Srednjim obrazovanjem i vaspitanjem ostvaruje se: