O NAMA

Gimnazija  „Milena Pavlović Barilli”- Antoni M.P. Barili” je gimnazija opšteg tipa koja se nalazi u Beogradu, u opštini Stari grad, ulica Maršala Birjuzova 4. Gimnazija Milena Pavlović Barilli je akreditovana  pod brojem 022-0500068/2008-03, od 02.10.2008. godine. Osnivač škole je Maja Marković, direktor Tatjana Ristić.

Škola je verifikovana za sledeće obrazovne programe:

Gimnazija opšteg tipa

Gimnazija opšteg tipa je smer sa prilagođenom nastavom za učenike koji žele da se upišu na društvene i prirodne nauke kao i na sve umetničke i filološke fakultete. Ovaj obrazovni program je najbolji iz razloga što učenici mogu da se upišu na sve prestižne domaće i inostrane fakultete. Naši učenici upisuju: Medicinski fakultet, fakultet za biologiju, stomatološki fakultet kao i FON. Od društvenih fakulteta učenici se najviše upisuju na Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, a od umetničkih fakulteta upisuju se na FDU (Kreativna produkcija) i umetničke akademije. Sedamdeset posto naših učenika uspešno uđe na budžet državnih fakulteta.

Filološka gimnazija

Filološka gimnazija namenjena je učenicima koji žele da postignu i savladaju jezičke kompetencije izabranih jezika kao Ii da steknu veštine prevođenja. Ovaj smer namenjen je nadarenim učenicima sa talentom za izučavanje jezika. Učenici koji u toku školovanja odluče da upišu neki drugi fakultet uvek mogu da prekvalifijuju svoj smer u opšti smer.

IT gimnazija

IT-odeljenje učenika računarsko-informatičkog smera namenjeno je učenicima koji imaju posebne skolonosti Ii talenat za izučavanje računarstva i informatike koji učenicima omogućava sticanje veština u oblasti informativnih znanja. Učenici stiču opšte i specifične računarsko informatičke kompetencije.

Bilingvalna nastava

Bilingvalna nastava – model dvojezične nastave je organizovan po modelu sličnom u svim dvojezičnim školama u Srbiji. Osim dodatnih časova engleskog jezika nedeljno i posebnog programa u odnosu na ostala odeljenja, u okviru dvojezične nastave učenici prate i nastavu ostalih predmeta na engleskom jeziku. Primarni cilj dvojezične edukacije jeste uspostavljanje kvalitetnog i konkurentnog modela obrazovanja koji primenjuje nastavni plan i program na moderan i međunarodno priznat način. Uključuje i polaganje testa TOEFL I IELTS u British Council-u.

Program za sportiste

Program za sportiste je prilagođen onim učenicima koji se uporedo bave nekim sportom, i koji zbog svojih obaveza ne mogu da prate redovno nastavu. Učenicima je omogućena individualna nastava prilagođena terminima treninga i drugih obaveza u okviru kluba.

Аntoni program

Аntoni program je potpuno nov obrazovni centar koji pruža više od redovnog obrazovanja. Uz ovladavanje savremenih metoda učenja, komunikacionih veština i koncentracije, učenici postižu najbolje rezultate. Ovakvo obrazovanje je zanimljivo, kreativno a što je najvažnije pomaže razvoju ličnosti samog učenika. Program stavlja učenika u sam Centar obrazovanja, postaje kreativan i učestvuje u odabiru onoga što ga čini ispunjenim i zadovoljnim.

Ovaj program sadrži:

  1. Kreativna produkcija (učenje produkcije, režije, montaže, glume, pisanje scenarija i dr.)
  2. Učenje preduzetničkih veština
  3. Radionice kreativnog pisanja
  4. Psihološke radionice (trening životnih veština, veštine komunikacije, konstruktivno rešavanje konflikata, mape uma)
  5. Učenje NLP veština
  6. Korektivne vežbe i joga