FILOLOŠKA GIMNAZIJA

„Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš“

Kao gimnazija susrećemo se sa sve većim interesovanjima učenika da svoje obrazovanje nastave u inostranstvu, kao i sa sve većom tendencijom dolaska inostranih firmi na naše tržište i, samim tim, mogućnosti zaposlenja u tim kompanijama. Nastavni plan i program za smer obdarenih učenika u filološkoj gimnaziji realizuje se po najvišim standardima, po uzoru na internacionalne privatne škole.


Za 250€ mesečno dobijate filološku gimnaziju, dok za jedan običan tečaj jezika dajete od 5.000 do 10.000


NASTAVA


Nastavom u Nacionalnom programu realizujemo savremeni koncept obrazovanja po jedinstvenom modelu i to na sledeći način

• Od 8:30 do 17:00 je radno vreme škole
• Od 8:30 do 9:00 koordinacijom i blagovremenim informisanjem svih učesnika nastavnog procesa svakodnevno se pripremamo za uspešan početak školskih aktivnosti.
• Od 9:00 do 14:00 počinje redovna nastava i završava se, u zavisnosti od broja časova

Mentorski rad od 14:30h do 16.30
, podrazumeva :

• Lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa
• Brži napredak učenika koji nemaju dovoljno znanja iz određenih oblasti


Školski program je podeljen na dva ciklusa.

• Utorak i četvrtak su dani u kojima preovladavaju prirodne nauke kako bi učenici stekli sveobuhvatnije, povezano, znanje iz fizike, matematike, biologije i hemije.

• Ponedeljak i sreda su dan u kojima je akcenat na društvenim naukama dok je petak rezervisan za umetnost i fizičku kulturu.

Za učenike filološke gimnazije akcenat je stavljen na usvajanju jezičkih kompetencija kroz sinergiju i izučavanje prirodnih i društvenih nauka.
Uz ovakvu nastavu učenik je garantovano uspešan, uči bez stresa, školovanje mu je zadovoljstvo i ne želi da beži od škole i obaveza.

CILJ PROGRAMA FILOLOŠKE GIMNAZIJE


Filološka gimnazija je specijalizovana za učenje stranih jezika. Njen akcenat je na učenju gramatike i širenju vokabulara koji su upotpunjeni jezičkim radionicama tokom kojih učenici rade vežbe slušanja, komunikacije, pisanja, prevođenja - simultanog i konsekutivnog.

Pored učenja jezika znanje učenika obogaćuje se i upoznavanjem sa kulturnom i istorijskom baštinom naroda čiji se jezik uči.

Osnovni metod izvođenja nastave je komunikativni pristup čime su osim lingvističkih struktura uključene i društvene funkcije.

Aktivnosti na času su autentične i odražavaju realne životne situacije i zahteve. Cilj nam je da obrazujemo i vaspitamo učenika da postane slobodna i kreativna ličnost sa izraženim jezičkim kompetencijama.

Posebno naglašavamo značaj razumevanja procesa komunikacije uopšte i prevodilačke posebno. Smatramo da je kod učenika važno razviti opštu kulturu i sposobnost govora, argumentovanja i pravilnog zaključivanja.

Naši učenici u kontinuitetu produbljuju jezička znanja i veštine, informišu se o civilizacijama, kulturama i književnosti zemalja čiji jezik uče negujući istovremeno i duh tolerancije.

Naš stručni obrazovni tim veoma je kompetentan i motivisan za uspešno ostvarenje svih vaspitno obrazovnih ciljeva.

Mentorski rad daje mogućnost svakom učeniku da kvalitetno i kontinuirano ovladava izabranim stranim jezikom.

Nastava se odvija u savremeno opremljenom jezičkom kabinetu.

PREDNOSTI UPISA U NAŠU ŠKOLU • Nastava se odvija u malim grupama što omogućava individualan pristup svakom učeniku, kvalitetan nastavni proces i kvalitetnu interakciju , dobru disciplinu , prijatnu atmosferu u toku rada kao i primenu velikog broja nastavnih metoda.
 • Škola je uvela posebno koncipiran program uvoda u nastavu. Cilj ovog programa je razvoj socijalne pismenosti i opšte informisanosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Redovnim održavanjem radionica nastavnom procesu se pristupa na kreativan i zabavan način čime se kod učenika podstiču entuzijazam, stvaralaštvo i samospoznaja.Osim što obogaćuju nastavu radionice kod dece razvijaju neophodne životne veštine koje su imperativ savremenog načina života.
 • Cilj nam je da kroz individualni i grupni rad kod učenika razvijemo radne navike, kooperativnost, toleranciju, kritičko mišljenje, kreativnost i praktičnu primenu stečenih znanja.
 • Učenici stiču jezičke kompetencije na maternjem i stranom jeziku, osnovne kompetencije u oblasti nauke i tehnologije, digitalno se opismenjuju, stiču veštine uspešnog učenja i življenja te razvijaju svoje umetničke potencijale i afinitete.
 • Tokom svih godina školovanja pomažemo im da bolje definišu svoje profesionaslno opredeljenje te da donesu ispravne odluke o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja kao i kvaliteta svog celokupnog života.
 • Podstičemo učenike na razvoj ekološke svesti, humanosti i negovanje dobrih i konstruktivnih međuljudskih odnosa. Pomažemo razvoj njihovog ličnog i nacionalnog identiteta uz podsticanje na multikulturalizam i prihvatanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne različitosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Kroz našu formulu obrazovanja (škola, roditelj, nastavnik, učenik) učenici postižu intelektualnu, emocionalnu , fizičku, moralnu i socijalnu zrelost - razvijaju se u srećne i uspešne mlade ljude.
 • Omogućavamo učenicima da steknu i integrišu znanja iz prirodnih i društvenih nauka što im, pored opšteg obrazovanja, omogućava i upis na sve fakultete u zemlji i inostranstvu.
 • Naš stručni obrazovni tim veoma je kompetentan i motivisan za uspešno ostvarenje svih vaspitno obrazovnih ciljeva. Negujemo duh saradnje i verujemo u velika postignuća koja su rezultat timskog rada i dobre sinergije među učenicima, roditeljima i zaposlenima u našoj školi.

Izaberi svoj smer!


GOSTOVANJE PROFESORA IZ INOSTRANSTVA


Tokom cele školske godine obezbeđen je rad sa gostujućim profesorima iz inostranstva. Nudimo i dodatni izbor stranih jezika kao što su kineski, arapski, ruski ili neki drugi jezik po izboru učenika ukoliko postoji dovoljno zainteresovanih.

SERTIFIKATI I PRAKSAUčenici se osposobljavaju za polaganje ispita i dobijanje sertifikata u nekim od eminentnih jezičkih centara. Obezbeđena im je praksa u prevodilačkim centrima i školama stranih jezika.RAZMENA UČENIKA


U saradnji sa ambasadama u našoj zemlji organizujemo razmene učenika čime im omogućavamo da znanja stranih jezika stečena u našoj školi dodatno usavrše boravkom u inostranstvu i time svoje jezičke kompetencije podignu na jedan viši nivo. Posebna pogodnost za učenike Filološke gimnazije je u tome što imaju mogućnost da paralelno pohađaju i IT gimnaziju za računarstvo i informatiku čime svoju jezičku kompetentnost podižu na jedan viši nivo koji im omogućava uspešno praćenje savremenih trendova u obrazovanju.


DRŽAVNA MATURA


Veliki izazov koji se postavlja pred učenike novih generacija je polaganje državne mature pa je stoga veoma važno koju školu ćete odabrati za Vaše dete. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu i posebno modeliranim  programima  pripremamo učenike da veoma uspešno ispune sve obrazovne zahteve koji su neophodni za ostvarenje tog cilja. Svi naši učenici se s lakoćom upisuju na državne univerzitete u zemlji i inostranstvu  što govori o kvalitetu obrazovanja koji pružamo i čijem usavršavanju konstantno težimo.

VASPITNO-OBRAZOVNE KOMPETENCIJECilj obrazovanja i vaspitanja u filološkoj gimnaziji je da se putem sticanja funkcionalnih znanja, ovladavanja veštinama, formiranja stavova i vrednosti, u okviru predviđenih nastavnih predmeta, obezbedi:
• pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama, interesovanjima;

• unapređivanje matematičke, naučne, tehničke, informatičke pismenosti i posebno jezičke, umetničke i kulturne pismenosti, što je neophodno za nastavak obrazovanja i profesionalni razvoj;

• podrška razvoju međupredmetnih kompetencija koje obezbeđuju učenicima uspešno snalaženje u svakodnevnom životu i radu;

• kompetencija za celoživotno učenje na kojoj počiva sposobnost upravljanja procesom učenja;

• komunikacija podrazumeva da učenik vlada različitim modalitetima komunikacije i koristi ih na svrsishodan i konstruktivan način kada komunicira u privatnom, javnom, obrazovnom i profesionalnom kontekstu;

• rad s podacima i informacijama kojim učenik razume značaj korišćenja pouzdanih podataka za rad, donošenje odluka i svakodnevni život;

• digitalna kompetencija - učenik je sposoban da koristi raspoloživa sredstva iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija na odgovoran i kritički način radi efikasnog ispunjavanja postavljenih ciljeva i zadataka u svakodnevnom životu, školovanju i budućem poslu;

• rešavanje problema -učenik pronalazi/osmišljava moguća rešenja problemske situacije;

• saradnja - učenik je sposoban da se u saradnji sa drugima ili kao član grupe angažuje na zajedničkom rešavanju problema ili realizaciji zajedničkih projekata;

• odgovorno učešće u demokratskom društvu - učenik je sposoban da aktivno, kompetentno, kritički i odgovorno učestvuje u životu škole, zajednica kojima pripada, kao i u širem demokratskom društvu, rukovodeći se pravima i odgovornostima koje ima kao pripadnik zajednice i kao građanin;

• odgovornost prema zdravlju- svojim ponašanjem, kao pojedinac i deo različitih grupa i zajednica, promoviše zdravlje, zaštitu zdravlja i zdrave stilove života;

• odgovornost prema okolini koji podrazumeva poznavanje i neposredan doživljaj prirode kao i uviđanje značaja koji priroda ima za održavanje života na Zemlji;

• estetička kompetencija – učenike je svestan značaja estetske dimenzije u svakodnevnom životu, ima kritički odnos prema upotrebi i zloupotrebi estetike;

• preduzimljivost i preduzetnička kompetencija- učenik se uči organizacionim veštinama i sposobnostima, uključujući različite interpersonalne veštine, kao i organizaciju prostora, upravljanje vremenom i novcem;