fbpx
rec direkota
OSMEH OD 1.000 REČI
март 15, 2020
rec direktora
PAŽNJA I USMERENJE
март 20, 2020
rec direkota
OSMEH OD 1.000 REČI
март 15, 2020
rec direktora
PAŽNJA I USMERENJE
март 20, 2020
Prikaži sve

Nastava na daljinu

Ucenje Na Daljinu

Ucenje Na Daljinu

NASTAVA NA DAljINU U VANREDNOM STANjU

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije odlučila da se, zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, privremeno obustavi neposredni obrazovno – vaspitni rad u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije. U cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uslovima, kroz ostvarivaюe obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu, s obzirom na to da privremeno obustavljanje neposredne nastave u školama ne znači i obustavljanje obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima

Početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu je 17. mart 2020. godine.

Operativni plan Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sadrži različite oblike realizacije obrazovno-vaspitnih aktivnosti. Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada predviđeno je kroz različite načine i pristupe u ostvarivanju komunikacije sa učenicima i roditeljima/zakonskim zastupnicima (u daljem tekstu: roditelji). Na ovaj način različiti oblici, načini i pristupi u ostvarivanju komunikacije biće u funkciji obezbeđivanja potrebnih informacija i podrške u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu, pri čemu će se voditi računa o ukupnim ljudskim i tehničkim resursima škola, kao i tehničkim kapacitetima porodica učenika.

U organizovanom učenju na daljinu koje obezbeđuje Ministarstvo, fokus je na programskim sadržajima opšteobrazovnih i stručnih predmeta sa najvećim fondom časova. Osim toga, škole se obavezuju da, u skladu sa sopstvenim resursima za podršku u učenju na daljinu i uz korišćenje dostupnih platformi za učenje, osmisle načine za ostvarivanje sadržaja i u svim drugim predmetima i programima, na osnovu propisanog plana i programa nastave i učenja.

Praćenje napredovanja učenika u periodu učenja na daljinu

Na osnovu materijala koje nastavnici dostavljaju učenicima i na osnovu povratnih informacija učenika nakon praćenja TV lekcija (časova) i drugih obrazovnih sadržaja, potrebno je da nastavnici beleže podatke o napredovanju učenika do kojih mogu doći kroz različite vrste razmena (domaći zadaci, strukturirana vežbanja i provere, eseji, projekti, prezentacije, crteži i dr.). Svoje radove i domaće zadatke učenici mogu dostavljati nastavnicima putem mejla (slike, fajlovi) ili u okviru odabrane onlajn platforme.

Na osnovu povratnih informacija od učenika, a kroz horizontalnu profesionalnu razmenu planova i iskustava, nastavnici treba da vode računa o dnevnoj opterećenosti učenika i održavanju potrebnog nivoa motivacije za učenje, što se postiže dobrim planovima formativnog praćenja. Po normalizovanju uslova i po povratku u učionice, sve kvalitetne formativne ocene i uvidi nastavnika mogu biti značajno iskorišćeni za sumativno ocenjivanje na kraju nastavne godine.

Uputstva i pedagoške preporuke za korišhenje ovih platformi moći he da se nađy na internet stranici  www.rasporednastave.gov.rs  i njihovo korišćenje je besplatno.

OBAVEŠTENjE ZA UČENIKE

Nastava na daljinu počeće u ponedeljak 23.03.2020. godine preko Gugl učionice. Pored toga, nastavu možete pratiti i preko platforme RTS Planeta i portala Moja škola.

Odeljenjske starešine proslediće vam pristupne kodove za predmete. Gugl učionici možete pristupiti preko linka https://classroom.google.com/ . Da biste koristili Gugl učionicu neophodno je da imate kreiranu gmail adresu.

Učenicima  osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji omogućeno je da prate nastavu  i na internet stranncama. Osim mogućnosti da prate nastavu na televizijskom kanalu RTS 3 i na internet platformi RTS Planeta (rtsplaneta.rs), nastavne jedinice za osnovce i srednjoškolce su dostupne i na sajtu RTS na  www.rts.rs/page/school/sr.html   (na naslovnoj stranici, kategorija „Moja škola“), kao i na specijalizovanom internet podsajtu   https://mojaskola.rtsplaneta.rs.

Nastavnicima i učenicima na raspolaganju je veliki broj onlajn platformi (Viber, Zoom, Microsoft Teams), kao i nacionalna platforma za onlajn učenje Moja škola. Njihovim korišćenjem, nastavnici i učenici  biće u situaciji da ostvare interakciju i razmenu materijala u funkciji savladavanja programskih sadržaja.

Putem onlajn platformi ostavrena je komunikacija i saradnja između učenika, roditelja i profesora. Uz viber grupe za svaki predmet kao i e učionica, putem google classroom servisa, omogućena je realizaciju nastave na daljinu u okviru organizacije naše škole.
Enrollment / Зачисление