PROGRAM ZA SPORTISTE

Gimnazija opšteg smera, filološka, it sa prilagođenim programima za mlade telente, omogućava sticanje veština i znanja iz oblasti i predmeta predviđenih nastavnim planovima i programima Ministarstva Prosvete Republike Srbije.

Sistem kombinovanog obraziovanja Barilli je najbolje dizajniran tako da se dužina trajanja nastave maksimalno prilagođava, a postižu se dugoročni efekti u formiranju ličnosti sa utemeljenom opštom kulturom, modernim obrazovanjem i funkcionalnim znanjem stranih jezika.

NASTAVA


Nastavom u redovnom programu realizujemo savremeni koncept obrazovanja po jedinstvenom modelu i to na sledeći način

• Od 8:30 do 17:00 je radno vreme škole
• Od 8:30 do 9:00 koordinacijom i blagovremenim informisanjem svih učesnika nastavnog procesa svakodnevno se pripremamo za uspešan početak školskih aktivnosti.
• Od 9:00 do 14:00 počinje redovna nastava i završava se, u zavisnosti od broja časova

Mentorski rad od 14:30h do 16.30

• Raspored individualnog sportskog programa prilagodjava se učeniku u dogovoru sa klubom i njegovim obavezama
• Brži napredak učenika koji nemaju dovoljno znanja iz određenih oblasti

Naša škola organizuje školovanje kroz dva organizaciona modela:

1.Individualni model

2.Grupni model

Metodološka posebnost Programa Barilli ogleda se u kombinovanim komunikacionim modelima online e-learning i neposrednoj nastavi.

Druga metodološka posebnost je mogućnost izbora modela kojim se kroz različite predmete usvajaju znanja iz opšte obrazovanog programa sa akcentom na učenje različitih jezika i kultura.

Iskustvo pokazuje da prilagođeno školovanje u obliku individualno-konsultativnog rada i individualnom i grupnom modelu daje najbolje rezultate.
Motivisanost učenika je velika, jer se za svakog od njih pravi poseban kurikulum i to po principu preporučenog i odabranog programa. Učenik pravi svoj raspored predmeta koji će savladati, određuje i broj časova koji će posvetiti pojedinom programu. Takođe, može odrediti nivo na kome će izučavati predmet, što zavisi od interesovanja, sklonosti, potreba i mogućnosti učenika.

U ovom obliku školovanja školska godina ne mora da se podudara sa redovnim školskim kalendarom. Trajanje godine može se prilagoditi potrebama učenika u odnosu na obaveze koje ima u sportu ili umetničkim disciplinama (nastupi, takmičenja, putovanja). Ocena za svaki predmet se formira kao interakcija u individualnom, konsultativnom radu, a ne po modelu klasičnog ispita.

Ovakav fleksibilni metod rada pogoduje organizaciji rada u sportskim klubovima, umetničkim i kulturnim udruženjima, muzičkim školama koje učenici pohađaju uz redovan obrazovni program.


DRŽAVNA MATURA


Veliki izazov koji se postavlja pred učenike novih generacija je polaganje državne mature pa je stoga veoma važno koju školu ćete odabrati za Vaše dete. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu i posebno modeliranim  programima  pripremamo učenike da veoma uspešno ispune sve obrazovne zahteve koji su neophodni za ostvarenje tog cilja. Svi naši učenici se s lakoćom upisuju na državne univerzitete u zemlji i inostranstvu  što govori o kvalitetu obrazovanja koji pružamo i čijem usavršavanju konstantno težimo.

PREDNOSTI UPISA U NAŠU ŠKOLU • Nastava se odvija u malim grupama što omogućava individualan pristup svakom učeniku, kvalitetan nastavni proces i kvalitetnu interakciju , dobru disciplinu , prijatnu atmosferu u toku rada kao i primenu velikog broja nastavnih metoda.
 • Škola je uvela posebno koncipiran program uvoda u nastavu. Cilj ovog programa je razvoj socijalne pismenosti i opšte informisanosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Redovnim održavanjem radionica nastavnom procesu se pristupa na kreativan i zabavan način čime se kod učenika podstiču entuzijazam, stvaralaštvo i samospoznaja.Osim što obogaćuju nastavu radionice kod dece razvijaju neophodne životne veštine koje su imperativ savremenog načina života.
 • Cilj nam je da kroz individualni i grupni rad kod učenika razvijemo radne navike, kooperativnost, toleranciju, kritičko mišljenje, kreativnost i praktičnu primenu stečenih znanja.
 • Učenici stiču jezičke kompetencije na maternjem i stranom jeziku, osnovne kompetencije u oblasti nauke i tehnologije, digitalno se opismenjuju, stiču veštine uspešnog učenja i življenja te razvijaju svoje umetničke potencijale i afinitete.
 • Tokom svih godina školovanja pomažemo im da bolje definišu svoje profesionaslno opredeljenje te da donesu ispravne odluke o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja kao i kvaliteta svog celokupnog života.
 • Podstičemo učenike na razvoj ekološke svesti, humanosti i negovanje dobrih i konstruktivnih međuljudskih odnosa. Pomažemo razvoj njihovog ličnog i nacionalnog identiteta uz podsticanje na multikulturalizam i prihvatanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne različitosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Kroz našu formulu obrazovanja (škola, roditelj, nastavnik, učenik) učenici postižu intelektualnu, emocionalnu , fizičku, moralnu i socijalnu zrelost - razvijaju se u srećne i uspešne mlade ljude.
 • Omogućavamo učenicima da steknu i integrišu znanja iz prirodnih i društvenih nauka što im, pored opšteg obrazovanja, omogućava i upis na sve fakultete u zemlji i inostranstvu.
 • Naš stručni obrazovni tim veoma je kompetentan i motivisan za uspešno ostvarenje svih vaspitno obrazovnih ciljeva. Negujemo duh saradnje i verujemo u velika postignuća koja su rezultat timskog rada i dobre sinergije među učenicima, roditeljima i zaposlenima u našoj školi.

Izaberi svoj smer!

Na kraju školovanja dobija se diploma po važećim propisima Ministarstva Prosvete Republike Srbije ili po osnovu licence međunarodnog verifikovanog programa.