parallax background

BILINGVALNI PROGRAM

MODEL


Model dvojezične nastave je organizovan po modelu sličnom u svim dvojezičnim školama u Srbiji. Osim dodatnih časova engleskog jezika nedeljno i posebnog programa u odnosu na ostala odeljenja, u okviru dvojezične nastave učenici prate i nastavu ostalih predmeta na engleskom jeziku. Primarni cilj dvojezične edukacije jeste uspostavljanje kvalitetnog i konkurentnog modela obrazovanja koji primenjuje nastavni plan i program na moderan i međunarodno priznat način.

NASTAVA


Nastavom u Nacionalnom programu realizujemo savremeni koncept obrazovanja po jedinstvenom modelu i to na sledeći način

• Od 8:30 do 17:00 je radno vreme škole
• Od 8:30 do 9:00 koordinacijom i blagovremenim informisanjem svih učesnika nastavnog procesa svakodnevno se pripremamo za uspešan početak školskih aktivnosti.
• Od 9:00 do 14:00 počinje redovna nastava i završava se, u zavisnosti od broja časova

• Učenici biraju predmete na englerskom jeziku (fizika, matematika, sociologija, filozofija i istorija) pored svakodnevnog izučavanja engleskog jezika i knjizevnosti

Mentorski rad od 14:30h do 16.30, podrazumeva :

• Lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa sa jezičkim kompetencijama
• Brži napredak učenika koji nemaju dovoljno znanja iz određenih oblasti

CILJ BILINGVALNOG PROGRAMA


Glavni cilj dvojezične nastave jeste pružanje učenicima ne samo stručne kompetencije- ovladavanje stručnom terminologijom, u svakom pojedninačnom programu, nego i odličnu jezičku i komunikacijsku kompetenciju.

Strani jezik postaje sredstvo za sticanje jezičkih i nejezičkih znanja i veština, a srpski i engleski jezik se ne isključuju, već se dopunjuju osim obaveznih i izbornih predmeta koje propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Stoga su naši učenici nakon završene gimnazije spremni za nastavak školovanja u inostanstvu bez ikakvih poteškoća.

Nivo stečenog znanja stranih državljana isti je kao i kod domaćih državljana jer im su materija i nastavni planovi i programi u potpunosti prilagođeni tako da se njihovo školovanje ni po čemu ne razlikuje u tom smislu od domaćih državljana.

PROFESORI U BILINGVALNOM PROGRAMU


Pored redovnih profesora koji imaju položene sertifikate o nivou znanja jezika u bilingvalnom programu, nastavu drže gostujući profesori čiji je engleski jezik maternji jezik. U sinergiji ovakvog tima učenici pored usvajanja jezičkih kompetencija stiču bogato znanje o kulturi i tradiciji jezika svojih predavača .

Ovako iskustvo je već tradicija u našoj školi i omogućila je učenicima stranog državljanstva koji borave u Srbiji da u jednoj ovakvoj školi završe, diplomiraju i steknu svedočanstva po programu verifikavanom od strane Ministarstva prosvete. .

Našim učenicima, srpskog državljanstva ovaj program omogućuje upis na internacionalne fakultete u zemljamo okruženja.

Možemo se pohvaliti velikim brojem stipendija koje su dodeljene našim učenicima na prestižnim internacionalnim fakultetima.

PREDNOSTI UPISA U NAŠU ŠKOLU • Nastava se odvija u malim grupama što omogućava individualan pristup svakom učeniku, kvalitetan nastavni proces i kvalitetnu interakciju , dobru disciplinu , prijatnu atmosferu u toku rada kao i primenu velikog broja nastavnih metoda.
 • Škola je uvela posebno koncipiran program uvoda u nastavu. Cilj ovog programa je razvoj socijalne pismenosti i opšte informisanosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Redovnim održavanjem radionica nastavnom procesu se pristupa na kreativan i zabavan način čime se kod učenika podstiču entuzijazam, stvaralaštvo i samospoznaja.Osim što obogaćuju nastavu radionice kod dece razvijaju neophodne životne veštine koje su imperativ savremenog načina života.
 • Cilj nam je da kroz individualni i grupni rad kod učenika razvijemo radne navike, kooperativnost, toleranciju, kritičko mišljenje, kreativnost i praktičnu primenu stečenih znanja.
 • Učenici stiču jezičke kompetencije na maternjem i stranom jeziku, osnovne kompetencije u oblasti nauke i tehnologije, digitalno se opismenjuju, stiču veštine uspešnog učenja i življenja te razvijaju svoje umetničke potencijale i afinitete.
 • Tokom svih godina školovanja pomažemo im da bolje definišu svoje profesionaslno opredeljenje te da donesu ispravne odluke o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja kao i kvaliteta svog celokupnog života.
 • Podstičemo učenike na razvoj ekološke svesti, humanosti i negovanje dobrih i konstruktivnih međuljudskih odnosa. Pomažemo razvoj njihovog ličnog i nacionalnog identiteta uz podsticanje na multikulturalizam i prihvatanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne različitosti.
 • U okviru svog redovnog nacionalnog programa škola priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.
 • Kroz našu formulu obrazovanja (škola, roditelj, nastavnik, učenik) učenici postižu intelektualnu, emocionalnu , fizičku, moralnu i socijalnu zrelost - razvijaju se u srećne i uspešne mlade ljude.
 • Omogućavamo učenicima da steknu i integrišu znanja iz prirodnih i društvenih nauka što im, pored opšteg obrazovanja, omogućava i upis na sve fakultete u zemlji i inostranstvu.
 • Naš stručni obrazovni tim veoma je kompetentan i motivisan za uspešno ostvarenje svih vaspitno obrazovnih ciljeva. Negujemo duh saradnje i verujemo u velika postignuća koja su rezultat timskog rada i dobre sinergije među učenicima, roditeljima i zaposlenima u našoj školi.

Izaberi svoj smer!

DRŽAVNA MATURA


Veliki izazov koji se postavlja pred učenike novih generacija je polaganje državne mature pa je stoga veoma važno koju školu ćete odabrati za Vaše dete. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu i posebno modeliranim  programima  pripremamo učenike da veoma uspešno ispune sve obrazovne zahteve koji su neophodni za ostvarenje tog cilja. Svi naši učenici se s lakoćom upisuju na državne univerzitete u zemlji i inostranstvu  što govori o kvalitetu obrazovanja koji pružamo i čijem usavršavanju konstantno težimo.