IT GIMNAZIJA

Polaganje ispita za ODELJENJE GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU


Upis kandidata za odeljenje gimnazije ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU se utvrđuje prema:

  1. prijemnom ispitu iz matematike
  2. uspeha na završnom ispitu
  3. uspeha u prethodnom školovanju, i to opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole
  4. rezultata postignutih na takmičenjima učenika VIII razreda osnovne škole, iz predmeta: Računarstvo i informatika, Matematika i Fizika.


Kalendar upisnih aktivnosti za upis u odeljenje za učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku školske 2019/2020. godine:

Datum Aktivnost
31.05.-11. jun 2019. Prijavljivanje se vrši u Privatnoj gimnaziji "Antoni M.P. Barili"
12. jun 2019. Polaganje prijemnog ispita iz matematike (mesto polaganja je Privatna gimnazija "Antoni M.P. Barili")
17. jun 2019. Preliminarsni rezultati
18. jun 2019. Podnošenje i rešavanje eventualnih žalbi
19. jun 2019. Konačni rezultati