Upis

Privatna gimnazija “Milena Pavlović Barili” uspešno postoji već deset godina.

Akreditovana od strane Ministarstva prosvete kao gimnazija opšteg tipa sledi savremene tokove obrazovanja i vaspitanja.

Škola je modelirala 2010. godine, PROGRAM PLUS prepoznavši važnost dualnog obrazovanja.
Učenici pored osnovnog programa kroz sve četiri godine obrazovanja savladavaju odabrane programe koji doprinose sticanju određenih veština. Na kraju svakog programa učenici dobijaju sertifikate.

Kroz PROGRAM PLUS učenik stiče sertifikat:

 • Art & Design
 • Information Technologies (IT)
 • Sertifikati A1-C2, TOEFL, IELTS
 • Sertifikat iz oblasti Life Coachinga

​Škola brine o učenicima i njihov interes nam je na prvom mestu. Prijatna atmosfera, male grupe učenika, rad bez pritiska i stresa. Ugodan enterijer i savremena nastavna sredstva predstavljaju odličan uslov za vrhunsko obrazovanje.
Moderna nastava, individualni pristup učenicima, mentorski rad i odlična saradnja sa roditeljima garancija su uspeha i kvaliteta.
Kroz vannastavne aktivnosti, sportske, javne i kulturne manifestacije pružamo učenicima informacije koje pomažu daljem radu i učenju.
Za sve koji se odluče za predupis škola nudi posebne pogodnosti, kao i za učenike koji su ostvarili izuzetne uspehe na takmičenjima.

Prijavu za upis možete preuzeti ovde: PRIJAVA

Dokumenta potrebna za upis:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
 • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 • Uverenje o položenom završnom ispitu
 • Lekarsko uverenje za upis u srednju školu
 • Diplome o osvojenim nagradama


Ukoliko se Vaše dete profesionalno bavi sportom ili nije u mogućnosti da redovno pohađa nastavu, ako nemate diplomu srednju škole ili želite da se doškolujete imate mogućnost vanrednog školovanja.

Učenicima koja su talentovana za nauku, umetnost ili sport, škola omogućava ubrzano školovanje, zahvaljujući metodi ubrzanog napredovanja.

Učenik koji je završio u inostranstvu osnovno obrazovanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja, odnosno koje je završilo u Republici Srbiji stranu školu može da se upiše u našu školu ako mu se izda rešenje o priznavanju stepena obrazovanja od strane Ministarstva Prosvete Republike Srbije.

DETALJNIJE INFORMACIJE
U prostorijama škole: Maršala Birjuzova 2-4, svakog radnog dana od 9h do 17
Telefoni: 060/5000-248 i 060/5001-859
Sajt škole: www.mpb.edu.rs
E-mail: mpbarilli@gmail.com

Kontakt formular