Saradnja sa Roditeljima

Zašto baš privatna gimnazija “Milena Pavlović Barili”?

Želite najbolje obrazovanje za svoje dete? I mi isto. Zato smo odabrali privatnu gimnaziju “Milena Pavlović Barili”. Ova škola za svakog roditelja je prijatno iznenađenje jer detetu pruža mogućnost da oslobođeno stresa i nepotrebnih pritisaka izrazi svoje talente, razvije svoje kapacitete i pronađe sebe. Osim profesionalizma i sigurnosti, koji treba da budu ključne stavke školskog života, a ovde to svakako i jesu, prednosti “Milene Pavlović Barili” su individualni pristup svakom detetu, rad u malim grupama, bezrezervna podrška tokom četvorogodišnjeg školovanja, kao i pomoć prilikom odabira buduće profesije.

Dakle, jedan od osnovnih ciljeva je EMOCIONALNO SAZREVANJE deteta. Dete je u središtu delovanja odličnog školskog tima na čelu sa direktorkom koja u saradnji s profesorima i roditeljima nenametljivo rešava sve problemčiće i probleme, pa zajedničkim snagama usmeravamo naše tinejdžere na pravi put. Najvažnije je da dete stekne samopouzdanje, izraste u samosvesnu osobu koja ume da iskaže svoj stav, oslobodi se i bez straha sledi svoje snove.

Od ove godine škola sarađuje na nov način i sa SAVETOM RODITELJA koji prvi put radi i na kreiranju programa škole. Roditelji su uvek dobrodošli i, osim kod kuće, postaju ključni faktor u školskom životu i razvoju svog deteta. Oni mogu da prisustvuju časovima, daju sugestije za unapređenje nastave, pa čak i da edukuju decu kroz predavanja vezana za svoju struku, a koja su samo jedan segment bogatih vannastavnih aktivnosti.

…………

Roditeljski sastanci su otvorenog karaktera. Zdrava diskusija i razmena mišljenja njihov su sastavni deo jer se upravo tako najbrže dolazi do najboljih ideja i prevazilaze sve prepreke.

Savet roditelja škole “Milena Pavlović Barili”