Organizacija Rada

Školski dan počinje u 9:00 časova.
Prvi veliki odmor od 20 minuta počinje u 10:35 časova, a drugi veliki odmor od 10 minuta počinje u 12:30 časova.
Utorak i četvrtak su dani u kojima preovladavaju prirodne nauke kako bi učenici stekli sveobuhvatnije, povezano, znanje iz fizike, matematike, biologije i hemije.
Ponedeljak i sreda su dan u kojima je akcenat na društvenim naukama dok je petak rezervisan za umetnost i fizičku kulturu.

Specijalizovani dani omogućavaju da učenici usvajaju znanje iz svih prirodnih i društvenih nauka sveobuhvatnije, u fuziji, te kroz prožimanje nauka jednu kroz drugu, učenici stiču bolji doživljaj i kompletnu sliku o određenoj grani nauka.