MENTORSKA NASTAVA

Gimnazija Milena Pavlović Barili kao poseban vid nastave omogućava učenicima savladavanje programa kroz mentorsku i individualnu nastavu.

Tokom godine insistiramo na pružanju podrške svakom učeniku imajući u vidu da je njihov uspeh i naš uspeh. Ponosni smo na naše učenike koji, tokom školovanja, ostvaruju izuzetne uspehe u Petnici, na takmičenjima, u sportu i drugim oblastima.

Nakon završenog školovanja u našoj školi učenici lako dobijaju stipendije kako na univerzitetima u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Nastavni kadar sastavljen je od vrsnih pedagoga i stručnjaka koji dugi niz godina rade u privatnom obrazovnom sistemu što im omogućava da prepoznaju individualne potrebe svakog učenika i prilagode programe kako u toku redovne nastave tako i kroz individualni i mentorski rad.

Znanje koje pružamo našim učenicima je primenjivo i savremeno. Ono im omogućava sticanje kako opšte informisanosti tako i pripremu za upis na željene fakultete koja se ostvaruje po završetku redovne nastave, dva puta nedeljno.

Sa zadovoljstvom iznosimo činjenicu da su se sve prethodne generacije upisale na željene fakultete, a učenici koji su konkurisali na državne fakultete uspeli su da budu „na teretu budžeta“. Naš cilj je da svaki učenik upiše željeni fakultet u statusu redovnog studenta.