Nacionalni Program

Nastava u Privatnoj gimnaziji „Milena Pavlović Barili” se ostvaruje po nastavnom planu i programu opšteg smera, propisanim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Po završetku stiče se nacionalna diploma koja učenicima otvara vrata ka svim fakultetima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Nastava u nacionalnom programu obuhvata, pored programa za gimnazije opšteg smera je koncipirana po jedinstvenom modelu i to na sledeći način

 • Nastava počinje u 8:30 h počev od školske 2016/2017.godine. Škola je uvela posebno koncipiran program uvoda u nastavu. Cilj ovog programa je razvoj socijalne pismenosti i opšte informisanosti.
 • U 9h počinje redovna nastava i završava se, u zavisnosti od broja časova, u 14h.
 • Mentorski rad od 14.30h do 16.30h, podrazumeva :
  • Lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa
  • Brži napredak učenika koji nemaju dovoljno znanja iz određenih oblasti
 • Škola u okviru svog redovnog nacionalnog programa priprema učenike, u toku školske godine, za takmičenja na svim nivoima.

U nacionalni program učenici se upisuju u toku cele godine!

Posebno smo savladali program koji pohađaju učenici koji se upišu u školu sa lošijim uspehom. Škola se posebno brine da takvim učenicima u individualnom radu pruži, prvenstveno samopouzdanje, pokaže veštine učenja, i pomogne učeniku da se razvije u emocionalno zrelu ličnost.

Školski program je podeljen na dva ciklusa.

Utorak i četvrtak su dani u kojima preovladavaju prirodne nauke kako bi učenici stekli sveobuhvatnije, povezano, znanje iz fizike, matematike, biologije i hemije.

Ponedeljak i sreda su dan u kojima je akcenat na društvenim naukama dok je petak rezervisan za umetnost i fizičku kulturu.

Učenici opšte gimnazije imaju na raspolaganju:

 • Korišćenje svih savremenih didaktičkih sredstva:
  3D simulacije, pametne table, virtuelna učionica i biblioteku gimnazije
 • Fakultativne aktivnosti
 • Pristupa računarima i tabletima sa svom neophodnom literaturom
 • Rad sa mentorom
 • Korišćenje prostora u školi i van nje u skladu sa predviđenim nastavnim planom i programom
 • Organizaciju kulturnih, kreativnih, sportskih i drugih sadržaja
 • Godišnji sistematski lekarski pregled
 • Fizičko-tehničko obezbeđenje objekta
 • Osiguranje učenika

Uz ovakvu nastavu učenik je garantovano uspešan, uči bez stresa, školovanje mu je zadovoljstvo i ne želi da beži od škole i obaveza.

CILJEVI PROGRAMA

KOMPLETNOST

Omogućavamo učeniku da se formira u kompletnu osobu kako sa aspekta znanja tako i sa aspekta kognitivno – emocionalnog razvoja.

INTERDISCIPLINARNOST

Povezujući srodne nauke omogućavamo učenicima da steknu uvid u kompleksan svet nauka koje se muđusobno prožimaju.

PRAKTIČNA ZNANJA

U našim novim i savremenim laboratorijama, učenici će moći da na praktičnom primeru uvide metod naučnog istraživanja i obradu rezultata merenja.