BILINGVALNI PROGRAM

Model dvojezične nastave je organizovan po modelu sličnom u svim dvojezičnim školama u Srbiji. Osim dodatnih časova engleskog jezika nedeljno i posebnog programa u odnosu na ostala odeljenja,  u okviru dvojezične nastave učenici prate i nastavu ostalih predmeta na engleskom jeziku.
Primarni cilj dvojezične edukacije jeste uspostavljanje kvalitetnog i konkurentnog modela obrazovanja koji primenjuje nastavni plan i program na moderan i međunarodno priznat način.

Glavni cilj dvojezične nastave jeste pružanje učenicima ne samo stručne kompetencije- ovladavanje stručnom terminologijom, u svakom pojedninačnom programu, nego i odličnu jezičku i komunikacijsku kompetenciju.

Strani jezik postaje sredstvo za sticanje jezičkih i nejezičkih znanja i veština, a srpski i engleski jezik se ne isključuju, već se dopunjuju osim obaveznih i izbornih predmeta koje propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Stoga su naši učenici nakon završene gimnazije spremni za nastavak školovanja u inostanstvu bez ikakvih poteškoća.

Nivo stečenog znanja stranih državljana isti je kao i kod domaćih državljana  jer im su materija i nastavni planovi i programi u potpunosti prilagođeni tako da se njihovo školovanje ni po čemu ne razlikuje u tom smislu od domaćih državljana.

Ishod dvojezične nastave je izjednačenost domaćih i stranih državljana u obrazovanju i vaspitanju, kao i kompletna spremnost domaćih državljana da svoje školovanje nastave u inostranstvu.
Savremena istraživanja u oblasti bilingvalizma pokazuju da bilingvalizam ima pozitivne efekte na neke aspekte kognitivnog funkcionisanja:
– ukupan rečnik bilingvalne dece je mnogo veći nego kod monolingvalne
– veća verbalna fluentnost
– razvijenija metalingvistička svesnost
– veća kognitivna fleksibilnost
– neka istraživanja ukazuju na veće skorove na testovima kreativnosti
– razvijanje egzekutivnih funkcija, posebno voljno usmeravanje pažnje
Srpski nastavni plan i program obrazovanja se primenjuje podjednako, ne pravi se razlika među učenicima i ne postoji zaostajanje u nastavi kao ni toku školovanja. Sama izjednačenost rezidenata kao i onih koji to nisu pokazuje da da svi imaju jednako pravo na školovanje i da u prosveti ne sme da postoji diskriminacija samim tim rezidenti prihvataju i usvajaju šira shvatanja i poimanja što ima pozitivan ishod na njihov razvoj kao ličnosti kao jedinke.

Željeni ishod jeste sticanje različitih znanja na obostrano zadovoljstvo i učenika i nastavnika i škole.

CILJEVI PROGRAMA

KOMPLETNOST KROZ BILINGVALNOST

Pružajuči učenicima mogućnost da prate značajan deo nastave na stranom jeziku,
omogućava se kompletan, personalizovan pristup koji kao rezultat ima kompletnu formaciju ličnosti učenika.

INTERDISCIPLINARNOST

Povezujući srodne nauke omogućavamo učenicima da steknu uvid u kompleksan svet nauka koje se muđusobno prožimaju.

PRAKTIČNA ZNANJA

U našim novim i savremenim laboratorijama, učenici će moći da na praktičnom primeru uvide metod naučnog istraživanja i obradu rezultata merenja.