NAŠA FORMULA OBRAZOVANJA

U Privatnoj gimnaziji “Milena Pavlović Barili” biramo najbolje iz tradicionalne nastave i savremenih tehnologija kako bismo našem učeniku omogućili da se razvije u emocionalno zrelu ličnost spremnu za dalje školovanje.

Smatramo da u uzrastu kada se dete razvija, tehnologija ne može da ima ključnu ulogu u nastavi već treba da bude isključivo sredstvo pomoću kojeg se detetu olakšava učenje.

Ako Vaše dete redovno dolazi na nastavu, ne izostaje iz škole i ima zdrav pristup prema školi, garantujemo odličan uspeh i razvoj njegovih talenata.

Stoga ističemo da način školovanja u privatnoj školi dovodi do balansa OBRAZOVAN I VASPITAN UČENIK = USPEŠNA PORODICA

Ukoliko je Vaše dete postiglo kvalitetno obrazovanje, vaspitano je, a Vi kao roditelj imate saznanje o njegovom emocionalnom razvoju praćeno zajedničkim radom sa školom tokom 4 godine, ulaganje u obrazovanje ima smisao.

Danas se kaže da rad u malim grupama pruža neadekvatnu socijalizaciju.
Sagledavši aktuelnu situaciju, možemo da vidimo šta za sobom povlači rad u velikim grupama, npr. u državnim školama – zašto tamo nastaju problemi u obrazovanju?

Veoma je važno da sagledamo sadašnju situaciju i probleme u celokupnom društvu. Nije svejedno da se u današnje vreme bavimo obrazovanjem,
a da školu nudimo kao proizvod.

Obrazovanje je društvena odgovornost, nas odraslih prema mladoj generaciji!

Naša vizija i cilj naše delatnosti je da svakodnevno radimo na pronalaženju najboljeg pedagoškog modela kako bismo pomogli zdravom razvoju naših učenika a ujedno pomogli roditeljima da izvedu decu na pravi put.